Thursday, 14 July 2011

Hukum puasa selepas Nisfu Syaaban


Dalam Mazhab Syafi`i hukum berpuasa selepas Nisfu Sya'ban adalah HARAM DAN TIDAK SAH.
Pengharaman berpuasa tidaklah mutlak tetapi mempunyai PENGECUALIAN berikut:-

- puasa qadha`.
- puasa kaffarah.
- puasa nazar.
- puasa yang sudah menjadi wirid atau adat atau kebiasaan.
- puasa sunat yang disambungkan atau dihubungkan dengan hari di nisfu pertama (separuh pertama) bulan Sya'ban.

Sumber:   
Jabatan Mufti Brunei: Puasa Sunat Bulan Sya‘ban - http://www.mufti.gov.bn/irsyad/pelita/2008/bil288-bhgakhir.pdf
JomFaham : Hukum Puasa Selepas Nisfu Sya'ban - http://jomfaham.blogspot.com/2009/08/puasa-selepas-nishfu.html

No comments:

Post a Comment